Výhody kariet

Každá karta, ktorá je zaradená do zoznamu zákazníckych kariet Vám ponúka aktuálne akcie a výhody. Na jednej karte zbierate body, na inej nálepky prípadne pečiatky, za ktoré si môžete uplatniť zľavu. Niektoré karty Vám poskytujú priamo pri nákupe isté percento zľavy z nákupu. Prípadne môžete využiť kombináciu zliav či iné poskytnuté benefity.

Informácie získate jednoducho a rýchlo na úvodnej stránke webu. Stačí si len vyfiltrovať hľadanú kartu, zľavu alebo inú výhodu. Získate  informácie o karte, zľavách a akciách, ktoré poskytuje, ale i možnosti ako kartu získať a tiež kontaktné informácie prevádzok, na ktorých si môžete zľavu uplatniť.

Nezdržujte sa hľadaním potrebných informácií na množstve webových stránok. Všetko čo potrebujete a hľadáte už teraz nájdete na jednej webovej stránke www.vyhodykariet.sk

Zakaznicke karty

V súčasnosti jednotlivé obchodné spoločnosti čoraz vo väčšej miere prihliadajú na priania a požiadavky svojich zákazníkov. Chcú si zachovať ich priazeň a z občasného kupujúceho získať (urobiť) stáleho zákazníka.

Ak ste majiteľom zákazníckej karty stávate sa zvýhodneným zákazníkom, ktorý je odmeňovaný zľavami či inými poskytnutými benefitmi. Máte tak možnosť ušetriť pri Vašich každodenných nákupoch, dozvedieť sa o novinkách, ktoré sú pre Vás pripravené a tiež sa zapojiť do jednotlivých súťaží o atraktívne darčeky. Stačí ak si kliknete na stránku www.vyhodykariet.sk a oboznámite sa so všetkými zľavami, akciami a novinkami, ktoré Vám Vaša karta ponúka. Ak patríte medzi tých ľudí, ktorí radi šetria svoj drahocenný čas a peniaze, tak ste na správnej adrese. 

Kontakt

Sme tu pre vás www.vyhodykariet.sk - Zoznam zákazníckych kariet a ich výhod.

 

Chcete viac informácií o zákazníckych vernostných a zľavových kartách?

Hľadáte zaujímavé zľavy?

Nechcete platiť viac za menej?

Chcete spropagovať svoju kartu?

Chcete získať väčší počet používateľov Vašej karty?         

Čo k tomu všetkému potrebujete?

Karty

S rozvojom ekonomiky sa vo veľkej miere rozrastajú i vernostné programy. Spoločnosti odmeňujú svojich verných zákazníkov a motivujú ich tak k častejším nákupom. 

Karta, či už vernostná, platobná alebo iná, prešla vývojom a dnes ju môžeme vidieť vo viacerých podobách. Najčastejšie používané sú plastové karty, čipové a tiež stále populárne papierové formy kariet.

 

Zákaznícke vernostné karty predstavujú jeden z najatraktívnejších marketingových nástrojov. Stali sa veľmi obľúbenou súčasťou nákupov u zákazníkov, ale i obchodníkov, ktorí tak majú možnosť odlíšiť sa od konkurencie a získať si priazeň a vernosť kupujúcich. 

Zľavová karta môže mať viacero foriem, najmä čo sa týka materiálu, z ktorého je vyrobená a účelu, na ktorý slúži. Môže ísť o klasickú plastovú kartu, s ktorou si môžete uplatniť určité percento zľavy z nákupu. Ďalšou formou je zbieranie bodov, ktoré získavate pri každom nákupe a po nazbieraní potrebného počtu Vám bude poskytnutá zľava na tovar alebo iný ponúkaný bonus. Tiež sa využívajú zľavové karty vo forme papierových kariet, pri ktorých zbierate nálepky alebo pečiatky, za ktoré Vám bude poskytnutá zľava alebo iná výhoda. 

 

Darčekové karty sú modernou náhradou darčekových poukážok. Ide o plastové karty, ktoré sú vopred nabité na stanovenú sumu peňazí. Takáto karta sa po vyčerpaní poskytnutého kreditu stáva neplatnou. Druhým typom sú karty, ktoré po využití kreditu nezanikajú, ale je ich možné dobíjať a využívať opakovane. 

U zákazníkov sú darčekové karty veľmi populárne, pretože sa dajú použiť ako zaujímavý darček. Ich využitie je však obmedzené len na prevádzky spoločnosti, ktorá kartu vydala.

 

Mestské karty sa najčastejšie využívajú v podobe čipových platobných kariet. Sú to plastové karty s malým čipom, ktoré je možné nabíjať ľubovoľnou sumou peňazí. Slúžia pre občanov mesta a pre ich potreby. Ich hlavné využitie je poskytnutie zľavy na cestovné v mestskej hromadnej doprave. Zľavy sa však dajú využi aj pri parkovaní v mestských častiach alebo pri návšteve niektorých kultúrnych pamiatok formou zníženého vstupného a pod. 

 

Kreditná karta je druh platobnej karty. Ide o plastovú kartu, ktorá má v sebe zabudovaný čip. Využíva sa na čerpanie finančných prostriedkov, ktoré poskytuje banka.

 

Tankovacie karty fungujú na princípe zbierania bodov za každé natankovanie alebo za nákup výrobkov priamo na čerpacej stanici. Body je potom možné zameniť za vybraný tovar, ktorý si majiteľ karty vyberie z katalógu danej spoločnosti. Niektoré typy tankových kariet majú aj iné využite. Slúžia na bezhotovostný odber pohonných hmôt, tovaru či služieb. 

 

Okrem spomínaných typov kariet poznáme ešte školské, klubové, čipové a iné zákaznícke karty. Napriek tomu, že v obchodnej sfére existuje množstvo zákazníckych kariet, každá karta ponúka iné možnosti využitia a slúži predovšetkým ľuďom, aby zo svojich nákupov mali ešte väčšie potešenie. 

 

O nás

Internetová stránka Zakaznickekarty.sk vznikla, aby Vám priblížila informácie o zákazníckych kartách a ich výhodách, ktoré môžete využívať aj Vy. 

Ponúkame Vám informácie ako ušetríte nemalé finančné prostriedky.

Pomôžeme Vám k efektívnemu nakupovaniu a už nebudete platiť viac zbytočne.

Ukážeme Vám ako ušetriť peniaze pri nákupe,  ktoré môžete použiť na iný nákup.

Veľa ľudí, ktorí o zákazníckych kartách nemajú informácie tvrdí, že sa to neoplatí.

Zo štatistiky našej spoločnosti vyplýva, že v 99% opýtaných s vyššie uvedeným tvrdením nepovedalo žiaden argument prečo.

 

Napadlo Vás či je možné ušetriť ? Áno je odpoveď ako sa nižšie dočítate ...

Získať a udržať si zákazníka je pre každú spoločnosť výzva ako ostať konkurencie schopný. V prípade, ak si spoločnosť na získanie stáleho zákazníka zvolí vernostný systém - zákazníckych kariet, tak to niečo stojí. 

 A, Za každú výrobu a doručenie zákazníckej karty zákazníkovi zaplatí každá spoločnosť nemalé peniaze s čím sa proces len začína.

 B, Uvedené peňažné výdavky povzbudzujú vydavateľov zákazníckych kariet k doplneniu karty o zaujímavé zľavy a ďalšie výhody.

 C, Zľavy, zľavy a ďalšie zľavy ... Každý distribútor kariet má pred sebou ťažkú úlohu oddeliť svoju kartu od iných jej výhodami, ktoré sa Vám ponúkajú, aby Vás zaujali.

 

Uvedené tri príklady vystihujú motivácie spoločností (efektivitu vynaložených financií, úspešnosť vernostného systému a odlíšenie od konkurencie), ktorá ponúka zákaznícke karty zákazníkom.Tieto a mnoho ďalších motivácií spoločnosti, ktoré nám zákaznícke karty ponúkajú podporujú výhody byť verným zákazníkom – držiteľom zákazníckej karty niektorej zo Zoznamu spoločností ponúkaných zákaznícke karty.

 

Najväčšou prekážkou v popularite zákazníckych kariet je slabá informovanosť o nich samých a jednotlivých výhodách, ktoré Vám ponúkajú.

V súčasnosti Vám všetky informácie o zákazníckych kartách a ich výhodách ponúka jedna web stránka www.vyhodykariet.sk