S rozvojom ekonomiky sa vo veľkej miere rozrastajú i vernostné programy. Spoločnosti odmeňujú svojich verných zákazníkov a motivujú ich tak k častejším nákupom. 

Karta, či už vernostná, platobná alebo iná, prešla vývojom a dnes ju môžeme vidieť vo viacerých podobách. Najčastejšie používané sú plastové karty, čipové a tiež stále populárne papierové formy kariet.

 

Zákaznícke vernostné karty predstavujú jeden z najatraktívnejších marketingových nástrojov. Stali sa veľmi obľúbenou súčasťou nákupov u zákazníkov, ale i obchodníkov, ktorí tak majú možnosť odlíšiť sa od konkurencie a získať si priazeň a vernosť kupujúcich. 

Zľavová karta môže mať viacero foriem, najmä čo sa týka materiálu, z ktorého je vyrobená a účelu, na ktorý slúži. Môže ísť o klasickú plastovú kartu, s ktorou si môžete uplatniť určité percento zľavy z nákupu. Ďalšou formou je zbieranie bodov, ktoré získavate pri každom nákupe a po nazbieraní potrebného počtu Vám bude poskytnutá zľava na tovar alebo iný ponúkaný bonus. Tiež sa využívajú zľavové karty vo forme papierových kariet, pri ktorých zbierate nálepky alebo pečiatky, za ktoré Vám bude poskytnutá zľava alebo iná výhoda. 

 

Darčekové karty sú modernou náhradou darčekových poukážok. Ide o plastové karty, ktoré sú vopred nabité na stanovenú sumu peňazí. Takáto karta sa po vyčerpaní poskytnutého kreditu stáva neplatnou. Druhým typom sú karty, ktoré po využití kreditu nezanikajú, ale je ich možné dobíjať a využívať opakovane. 

U zákazníkov sú darčekové karty veľmi populárne, pretože sa dajú použiť ako zaujímavý darček. Ich využitie je však obmedzené len na prevádzky spoločnosti, ktorá kartu vydala.

 

Mestské karty sa najčastejšie využívajú v podobe čipových platobných kariet. Sú to plastové karty s malým čipom, ktoré je možné nabíjať ľubovoľnou sumou peňazí. Slúžia pre občanov mesta a pre ich potreby. Ich hlavné využitie je poskytnutie zľavy na cestovné v mestskej hromadnej doprave. Zľavy sa však dajú využi aj pri parkovaní v mestských častiach alebo pri návšteve niektorých kultúrnych pamiatok formou zníženého vstupného a pod. 

 

Kreditná karta je druh platobnej karty. Ide o plastovú kartu, ktorá má v sebe zabudovaný čip. Využíva sa na čerpanie finančných prostriedkov, ktoré poskytuje banka.

 

Tankovacie karty fungujú na princípe zbierania bodov za každé natankovanie alebo za nákup výrobkov priamo na čerpacej stanici. Body je potom možné zameniť za vybraný tovar, ktorý si majiteľ karty vyberie z katalógu danej spoločnosti. Niektoré typy tankových kariet majú aj iné využite. Slúžia na bezhotovostný odber pohonných hmôt, tovaru či služieb. 

 

Okrem spomínaných typov kariet poznáme ešte školské, klubové, čipové a iné zákaznícke karty. Napriek tomu, že v obchodnej sfére existuje množstvo zákazníckych kariet, každá karta ponúka iné možnosti využitia a slúži predovšetkým ľuďom, aby zo svojich nákupov mali ešte väčšie potešenie.