Karta Mesta Levice - Zákazníckekarty.sk

V priebehu mesiaca apríl sme zachytili informáciu o pripravovanom projekte Karta Levičana v meste Levice.