Karta Mesta Levice - Zákazníckekarty.sk

 Výhody Karty Levičana sú určené obyvateľom mesta Levice, ale aj turistom Levíc, ktorí ich môžu využívať taktiež prostredníctvom Karty Levičana - Turistická Karta. Uvedeným projektom sa mesto Levice pridalo k mestám, ktoré podporujú svojich obyvateľov a turistov prostredníctvom regionálnej karty. Prostredníctvom Karty Levičana sa turisti Levíc budú môcť jednoducho oboznámiť s možnosťami ako stráviť príjemný voľný čas, ktoré im mesto Levice v spolupráci s partnermi Karty Levičana ponúka. Všetci partneri levickej karty podporujú rozvoj svojej lokality a myšlienku prilákať väčší počet návštevníkov do mesta s možnosťou odprezentovať ponúkané služby a tovary v Leviciach a okolí. Zároveň motivujú na ich využívanie prostredníctvom zľavy alebo inej výhody cez Karty Levičana.

 

Informácie z portálu www.vyhodykariet.sk

Výhody karty nevyužívate len na jednej prevádzke alebo na jeden druh tovarov alebo služieb, ale získate ich všade, kde majú partneri nálepku na dverách Karty Levičana. Kompletné informácie o zľavách v Leviciach získate na stránke www.vyhodykariet.sk.  Karta v Leviciach podporuje celú lokalitu mesta Levice a okolia. Kartou Levičana sa vytvára informačné centrum Levíc o možnostiach, ktoré mesto Levice ponúka svojim obyvateľom ako aj turistom. Prostredníctvom Karty Levičana sa buduje lojalita medzi zákazníkom a poskytovateľom zľavy/výhody.

Vytvorením mestskej Karty Levičana mesto Levice získa:

  1. Zaujímavé zviditeľnenie prostredníctvom regionálnej karty, čím sa pridá k mestám Slovenskej republiky, ktoré už svoju kartu majú.

  2. Podporí turizmus tým, že každý hosť mesta Levice bude vo svojom ubytovacom zariadení zvýhodnený prostredníctvom Karty Levičana – Turistickej Karty.

  3. Podporí obyvateľov mesta Levice, ktorí môžu využívať výhody a zľavy vo svojom meste.Prečo je karta zaujímavá pre Levičanov a turistov mesta Levice?

Zľavy a výhody ponúkané držiteľom Karty Levičana sa nachádzajú v meste Levice a okolí, a preto držitelia karty nemusia cestovať a vynakladať náklady na pohonné hmoty, aby využívali služby a nakupovali tovar zvýhodnene v inom meste. Veľký počet zúčastnených partnerov poskytujúcich výhody na kartu zaručujú atraktivitu Karty Levičana. Na jednom mieste pri Karte Levičana sa oboznámite o všetkých výhodách/zľavách, ktoré v meste Levice a okolí môžete využívať. Pre držiteľov Karty Levičana budú realizované rôzne súťaže a akcie v meste Levice a okolí. V prípade, ak bude niekto hľadať obchod alebo poskytovanú službu v meste Levice, nájde ich jednoducho a rýchlo so všetkými kontaktnými údajmi zoradené pod Kartou Levičana. Každý držiteľ Karty Levičana podporuje jej využívaním svoje mesto a lokalitu, v ktorej žije. Karta Levičana dáva možnosť každému partnerovi zviditeľniť sa a podporiť návštevnosť mesta a obyvateľov mesta Levice a okolia.